Toegewijd aan
zeldzame ziekten en
spoedeisende hulp

MEER INFORMATIE

Welkom op de website van
SERB Specialty
Pharmaceuticals België

SERB is een wereldwijde farmaceutische groep die gespecialiseerd is in geneesmiddelen op voorschrift voor zeldzame ziekten en kritieke zorg.

Door middel van strategische overnames en gerichte ontwikkelingen hebben wij een geneesmiddelenportefeuille opgebouwd die gericht is op niche specialismen in de farmaceutische sector om in te spelen op onvervulde therapeutische behoeften.

Ons engagement bestaat erin gezondheidswerkers te voorzien van essentiële geneesmiddelen die beantwoorden aan de behoeften van de volksgezondheid.

SERB is een internationale farmaceutische groep met directe aanwezigheid in Europa, het Midden Oosten en Australië, evenals in meer dan 80 landen, waaronder de Verenigde Staten en Japan, via een netwerk van distributeurs.

  *Verplichte velden

  Uw persoonsgegevens worden verwerkt door SERB SA waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Louizalaan 480, 1050 Brussel, België (“SERB”, “wij”, “onze”, “onze”). SERB handelt als onafhankelijke gegevensbeheerder voor de producten die ze op de markt brengt voor het verzamelen, het verwerken en het beheer van de Tijdelijke Gebruiksvergunningen, de activiteiten op het gebied van farmacovigilantie en materiovigilantie en het opvragen van medische informatie. SERB handelt op basis van haar wettelijke verplichtingen, evenals van haar legitiem belang bij het beheer en de verwerking van de verzoeken om informatie.

  Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking, bezwaar en een recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens. U heeft ook het recht om richtlijnen vast te stellen over het lot van uw gegevens na uw overlijden.

  U kunt uw rechten op elk moment uitoefenen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail op dpo@serb.eu.

  U kunt elke inbreuk melden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit:

  https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en

  Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, lees dan onze Juridische Kennisgeving (klik hier).

   *Verplichte velden

   De informatie die u hierboven heeft verstrekt, wordt door SERB SA met maatschappelijke zetel in de Louizalaan 480, 1050 Brussel, België (“SERB”, “wij”, “onze”, “onze”), verwerkt met als enig doel uw verzoek om commerciële informatie te verwerken en er gevolg aan te geven. SERB handelt als gegevensbeheerder op basis van haar legitiem belang bij bedrijfsontwikkeling. De met een asterisk gemarkeerde velden zijn strikt noodzakelijk voor de verwerking van uw aanvraag.

   Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking, bezwaar en een recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens. U heeft ook het recht om richtlijnen vast te stellen over het lot van uw gegevens na uw overlijden. U kunt uw rechten op elk moment uitoefenen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail op dpo@serb.eu.

   U kunt elke inbreuk melden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit:

   https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en

   Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, lees dan onze Juridische Kennisgeving (klik hier).

    *Verplichte velden

    De informatie die u hierboven heeft verstrekt, wordt door SERB SA met maatschappelijke zetel in de Louizalaan 480, 1050 Brussel, België (“SERB”, “wij”, “onze”, “onze”), uitsluitend verwerkt om uw verzoek om informatie over de productontwikkeling te verwerken en op te volgen. SERB handelt als gegevensbeheerder op basis van haar legitiem belang bij de bedrijfsontwikkeling en haar leveranciersbeheer. De met een asterisk gemarkeerde velden zijn strikt noodzakelijk voor de verwerking van uw aanvraag.

    Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking, bezwaar en beschikbaar stellen van uw gegevens. U heeft ook het recht om richtlijnen vast te stellen over het lot van uw gegevens na uw overlijden. U kunt uw rechten op elk moment uitoefenen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail op dpo@serb.eu.

    U kunt elke inbreuk melden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit:

    https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en

    Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, lees dan onze Juridische Kennisgeving (klik hier).